Iskustvo nije potrebno

Ko kaže da je za posao uvek potrebno iskustvo?