Ko sme da zeza Čak Norisa?

Ko sme da zeza Čak Norisa?